In principe kunt u uw auto kopen en financieren of leasen. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen.

Bij leasing betaal je maandelijkse termijnen over een vaste periode en lever je de auto vervolgens in. Een aanbetaling kan het bedrag van de termijnen verminderen. De financieringsvorm die het dichtst bij leasing komt, is de laatste afbetaling of driewegfinanciering. Ook hier kunt u met een aanbetaling de termijnen verminderen en heeft u de mogelijkheid om de auto aan het einde in te leveren.

Wat is het verschil?

Bij leasing betaalt u de maandelijkse termijnen niet omdat u een voertuig wilt kopen, maar voor het gebruik ervan. Als het om financiering gaat, wordt er algemeen van uitgegaan dat de klant de auto wil kopen, ook al is hij van plan deze aan het einde van de afbetalingsfase vanaf het begin in te leveren. Tot nu toe lijkt het de klant niet uit te maken of hij leaset of financiert. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen.

Ten eerste is er de omzetbelasting. Bij de financiering betaalt u deze belasting tegen een tarief van 21 procent over de nettoprijs van het voertuig, ongeacht of u het wilt inleveren. Bij leasen koopt u de auto niet en is er dus ook geen omzetbelasting over de auto. Hier wordt de omzetbelasting geheven over de maandelijkse termijnen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden een voordeel hebben waar u in eerste instantie niet aan denkt of niet aan wilt denken: Wanneer de auto aan het einde van de leaseperiode teruggaat naar de dealer, vindt de dealer vaak diverse gebreken die de waarde van het voertuig verminderen. Afhankelijk van het contract kan dan een “waardeverminderingsvergoeding” verschuldigd zijn.

Een ander belangrijk verschil is de kwestie van eigendomsrechten. Bij aankoop via financiering is de auto van u en kunt u er in principe mee doen wat u wilt. Bij leasen betaal je alleen voor het gebruik. De eigenaar is de dealer en hij kan u vertellen hoe u met zijn voertuig om moet gaan: keuringen met voorgeschreven tussenpozen, maximaal gereden kilometers en andere zaken horen erbij.

Een ander belangrijk verschil is de kwestie van eigendomsrechten. Bij aankoop via financiering is de auto van u en kunt u er in principe mee doen wat u wilt. Bij leasen betaal je alleen voor het gebruik. De eigenaar is de dealer en hij kan u vertellen hoe u met zijn voertuig om moet gaan: keuringen met voorgeschreven tussenpozen, maximaal gereden kilometers en andere zaken horen erbij.

Financiering of leasing: wat biedt meer voordelen?

Beide vormen hebben voor- en nadelen. Sommige zijn al genoemd. Het grootste voordeel van leasen zijn de maandelijkse termijnen, die meestal lager zijn dan de financiering. Een ander verschil dat vaak als voordeel wordt ervaren, zijn de kortere leasetermijnen. Ze beginnen op de leeftijd van twee en duren meestal niet langer dan vijf. In deze periode vinden er meestal geen grote reparaties plaats. De financiering kan maximaal tien jaar lopen. Het derde voordeel van leasen is dat je aan het einde van de leaseperiode de mogelijkheid hebt om een ​​nieuwe auto te leasen. U rijdt dus altijd in een nieuwe auto.

Er wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen restwaarde- en kilometerlease. Bij de eerste variant wordt in het contract een restwaarde gespecificeerd die het voertuig aan het einde van de leaseperiode moet hebben. Bij onderschrijding van deze waarde is de reeds genoemde waardeverminderingsvergoeding verschuldigd. Kilometerleasing daarentegen bepaalt hoeveel kilometers u mag rijden tijdens de leaseperiode. Rijdt u meer, dan betaalt u een bijbehorend vooraf afgesproken bedrag per kilometer. Rijdt u minder, dan krijgt u de kilometers vergoed. Bij restwaarde leasing neemt u doorgaans een groter risico. Met financiering koopt u de auto tegen een vooraf bepaalde prijs, ongeacht de staat ervan. U hoeft zich geen zorgen te maken over deuken, krassen of kilometers. Dit kan zeker als een voordeel worden gezien.

Voor wie is leasen de moeite waard?

Vooral bedrijven en zelfstandigen hebben baat bij leasing. Enerzijds is dit om fiscale redenen, anderzijds worden de maandelijkse kosten binnen de perken gehouden. Dit speelt ook een rol voor particulieren die niet willen investeren in het bezit van een auto. Leasen is met name de moeite waard als u in een nieuwe auto rijdt en deze wilt inleveren voordat de eerste eigenaardigheden ontstaan. Leasen is ook de moeite waard voor mensen die graag alle kosten in de gaten houden. Omdat servicepakketten vaak deel uitmaken van de maandelijkse betalingen die verzekerings- en onderhoudskosten dekken.

Belangrijk is dan wel dat je de auto gaat leasen bij een gerenomeerd leasebedrijf, zoals bijvoorbeeld via priveleaseauto.com.